Skip to content

Normen brandwerendheid in gewone gebouwen

Er is soms wat onduidelijkheid betreffende de Belgische normen voor Brandwerendheid.

Allereerst is het belangrijk te weten dat verschillende types gebouwen, ook verschillende brandwerendheidsklassen kunnen hebben. Een eerste stap is dus steeds het type gebouw te benoemen en de bijhorende normen hiervoor te raadplegen.

Bij gewone gebouwen kunnen we wel een algemene overzicht geven. Deze gebouwen worden onderverdeeld in:

  • Lage gebouwen h < 10mCompartimentation verre résistant au feu Pyrobel
  • Middelhoge gebouwen 25m > h > 10m
  • Hoge gebouwen h > 25m

Vervolgens hangt de brandwerendheidsklasse af van de toepassing:

  • Compartimentering
  • Evacuatieroute
  • Trap

Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen wanden en deuren.

Een algemene vuistregel voor de indeling van compartimenten in België is 2 500m² / compartimentering. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel zoals voor parkings.

Graag wat meer details hierover? Ontdek het volledig verhaal via >Besafe