Normen & Regelgeving

De brandweerstand van een glazen bouwelement bepaalt in welke mate dit element in staat is de van een brand te beperken en een gegeven zone af te sluiten. De nieuwe Europese classificatienorm erkent volgende brandwerende klassen:

Brandklassen voor glas conform EN 13501-2 en EN12101-1:

Klasse DH: rookscherm dat de verspreiding van rook in een gebouw tegenhoudt.
Klasse E: ‘Integriteit’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden. Warmtegeleiding wordt wel toegelaten.
Klasse EW: ‘Integriteit met beperkte warmtestraling’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en het niveau van warmtestraling door het element te beperken.
Klasse EI: ‘Integriteit en Isolatie’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en de warmtegeleiding door het element te blokkeren.

 

Klasse/Tijdpanne15 min20 min30 min45 min60 min90 min120 min
DH--DH30----
E-E20E30-E60E90E120
EW-EW20EW30-EW60EW90EW120
EIEI15EI20EI30EI45EI60EI90EI120

 

De vereiste brandweerstand wordt bepaald door een nationale bouwverordeningen en overstemming een risicobeoordeling van het gebouw. In bepaalde toepassingen is letselveiligheid (NBN S23-0023569 en EN12600) een aanvullende eis op brandwerend glas, denk bijvoorbeeld aan deuren.

Brandwerend glas is slechts een deel van het totale brandwerende element. De glaszetter heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat het brandwerende element als geheel aan de voorschriften voldoet en/of de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krijgt. De officiële testrapporten in eigendom van AGC zijn daarvoor beschikbaar. AGC Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het brandwerende glas geplaatst wordt in systemen die niet aan de voorschriften voldoen.


Nuttige normen

  • CE-Markering
  • NBN S23-002 Letselveiligheid
  • EN 1364-1
  • EN 1634-1
  • EN 15254-4
  • EN 13501-2