Normen & Regelgeving

De brandweerstand van een glazen bouwelement bepaalt in welke mate dit element in staat is de van een brand te beperken en een gegeven zone af te sluiten. De nieuwe Europese classificatienorm erkent volgende brandwerende klassen:

Brandklassen voor glas conform EN 13501-2 en EN12101-1:

Klasse DH: rookscherm dat de verspreiding van rook in een gebouw tegenhoudt.
Klasse E: ‘Integriteit’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden. Warmtegeleiding wordt wel toegelaten.
Klasse EW: ‘Integriteit met beperkte warmtestraling’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en het niveau van warmtestraling door het element te beperken.
Klasse EI: ‘Integriteit en Isolatie’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en de warmtegeleiding door het element te blokkeren.

 

Klasse/Tijdpanne 15 min 20 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min
DH - - DH30 - - - -
E - E20 E30 - E60 E90 E120
EW - EW20 EW30 - EW60 EW90 EW120
EI EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120

 

De vereiste brandweerstand wordt bepaald door een nationale bouwverordeningen en overstemming een risicobeoordeling van het gebouw. In bepaalde toepassingen is letselveiligheid (NBN S23-0023569 en EN12600) een aanvullende eis op brandwerend glas, denk bijvoorbeeld aan deuren.

Brandwerend glas is slechts een deel van het totale brandwerende element. De glaszetter heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat het brandwerende element als geheel aan de voorschriften voldoet en/of de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krijgt. De officiële testrapporten in eigendom van AGC zijn daarvoor beschikbaar. AGC Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het brandwerende glas geplaatst wordt in systemen die niet aan de voorschriften voldoen.

Nuttige normen en informatie

  • CE-Markering
  • Letselveiligheid (samenvatting NBN S23-002 + klassen Brandwerend glas)
  • EN 1364-1: titel
  • Bouwbesluit
  • NEN 6068
  • NEN 6069
  • NEN 6075
  • EN 13501-2
  • Publicatie "Brandwerend Glas" van het Kenniscentrum Glas, uitgave 2007.

NEN6069

NEN6069 geeft onder andere aan aan welke criteria binnenwanden moeten voldoen, zie onderstaande tabel voor de belangrijkste criteria en redenen waarom deze eis geldt:

Tussen brandcompartimenten

EI

Branduitbreiding beperken

Tussen brandcompartiment en extra beschermde vluchtroute

EW

Ontwikkeling brand in beschermde vluchtroute is beperkt

Rondom beschermd subbrandcompartiment

EW

Geeft voldoende tijd voor vluchten

Tussen subbrandcompartimenten

E

Rookverspreiding voorkomen

Deurconstructies

EW

Zijlicht tot 1500mm in EI-wand: voor het glaspaneel geldt EW+EI15m.u.v. PGS-ruimte, dan EI1

Langer wachten of langs vluchten

EW+EI15

t.b.v. veilig vluchten

Tussen onafh. vluchtroutes

EI / EW

Afhankelijk van situatie

Vluchtroute, in vluchtrichting

E

Rookverspreiding voorkomen

Doorvoeringen, naden, schachten

EI

Idem boven plafond, onder vloer

 

Voor gevels gelden de eisen voor brandoverslag en branddoorslag zoals is aangegeven in NEN 6068. De brandwerende delen in gevels moeten nu aan de EW critieria voldoen als de brand van binnen naar buiten gaat. Bij brand van buiten naar binnen kan met een gereduceerde brandcurve worden getest, hier geldt dan de EWef eis. 'ef' staat voor external flame.

*De aangegeven dimensies zijn indicatief. Raadpleeg classificatierapporten voor exact geteste afmetingen

AGC Glass Europe
+31 344 679 704
Pyrobel.nl@eu.agc.com