Skip to content

Veiligheid en continuïteit met brandwerend glas

BBN Brandveiligbouwen Nederland heeft een mooie uitleg gepubliceerd over hoe je met bouwkundige brandveiligheid, dus ook brandwerend glas: Pyrobel, Pyrobelite of Pyropane de vluchtveiligheid en bedrijfscontinuïteit kunt borgen.

AGC is als lid van BBN actief betrokken bij de promotie van brandveilig bouwen.